بانک توسعه تعاون
جمعه، 15 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

عناوین اولویتهای پژوهشی

 

اولویت های پژوهشی (کاربردی) بانک توسعه تعاون برای سال1398

 • طراحی مدل کسب و کار بانک توسعه تعاون بارویکرد اقتصادی - اجتماعی
 • استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
 • مدیریت دارایی و بدهی های تمرکز (ALM) در بانک توسعه تعاون
 • طراحی واستقرار مدل بخش بندی مشتریان بانک توسعه تعاون
 • بررسی کیفیت خدمات از نگاه مشتریان بانک
 • طراحی محصولات و خدمات یونیک برای مشتریان بانک توسعه تعاون
 • بررسی و ارائه روش های هم افزایی بین بانک توسعه تعاون و دستگاه های تابعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

          اولویت های پژوهشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات:

 • ارائه مدلی جهت اجرای فین تک ها در حوزه مالی –بانکی
 • تکنولوژی Blockchainو کاربرد آن در محصولات و خدمات بانکی
 • نقش بانکداری دیجیتال در کاهش مطالبات غیر جاری بانک

 

مالی:

 • ایجاد مدل های کسب و کار جدید در ساختار درآمدی بانک
 • بررسی روش های افزایش درآمدهای غیر مشاع بانک
 • بررسی چالش های موجود در بانک جهت کاهش هزینه های غیر عملیاتی
 • بررسی تاثیر انواع وثائق و تضمینات در بازگشت اقساط تسهیلاتی بانک

 

        حقوقی:

 • بررسی راهکارهای کاربردی و موثر بر وصول مطالبات غیر جاری بانک
 • بررسی و آسیب شناسی مطالبات غیر جاری بانک
 • بررسی آثار و پیامدهای تملک وثائق مشتریان

 

          اعتبارات:

 • بررسی رفتار مشتریان بانک در بازپرداخت تسهیلات پرداختی و ارائه راهکارهای مناسب
 • نقش بانک توسعه تعاون در ایجاد اشتغال روستائی
 • بررسی و ارائه راه حل بهینه تخصیص تسهیلات بانکی با توجه به شرایط اقتصادی کشور

        

          فرآیندی:

 • ارائه مدل درجه بندی مدیریت شعب استان ها و شعب کشور بر اساس شاخص های نوین بانکی
 • بررسی و آسیب شناسی نظام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد واحد های ستادی بانک
 • بررسی و آسیب شناسی نظام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد واحدهای اجرائی بانک
 • بررسی روش های اندازه گیری بهره وری( بهره وری سرمایه، بهره وری سرمایه انسانی، بهره وری مدیریت) در بانک توسعه تعاون

 

          سرمایه انسانی:

 • شناسایی مولفه های شایستگی مدیران صف و ستاد
 • شناسایی و احصای شاخص های سرمایه انسانی بانک
 • بررسی و آسیب شناسی وضعیت رضایتمندی و تعهد همکاران بانک

 

         امور مشتریان:

 • مطالعه و شناسایی بازارهای نوظهور جهت افزایش منابع بانک
 • مطالعه و شناسایی بازارهای نوظهور جهت افزایش درآمدهای کارمزد محور بانک
 • مطالعه و شناسایی بهترین شیوه اقدامات بازاریابی در سطح کشور با هدف الگوبرداری
 • بررسی راهکارهای موثر بانک در زنجیره ارزش فعالیت های بخش تعاون

 

        نظارت و بازرسی:

 • مطالعه تطبیقی نظام های بازرسی و حسابرسی از راه دور در بانک های پیشرو دنیا
 • بررسی روش های نقش حراست در ایجاد و انگیزه و پویایی کارکنان

 

 

 
×