بانک توسعه تعاون
جمعه، 30 فروردين 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

تقویت ترازنامه بانک توسعه تعاون با نگاه توسعه ای

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت : مدیران ضمن توجه به ماموریت های توسعه ای و اشتغال‌زایی، به رشد بهره‌وری و کارآمدی ساختار بانک اهتمام داشته باشند.
امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با بیان این که حساسیت موضوعات ترازنامه ای و شرایط حاکم بر نظام بانکی فعالیت های توسعه ای بانک را با چالش هایی روبه رو نموده است افزود: بانک با تدابیر اتخاذ شده با حداکثر توان برمدار توسعه ای حرکت خواهدکرد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت : بانک توانمندی ها و پتانسیل های خود را با حضور فعال در طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری و اشتغال فراگیر و طرح‌های توسعه ای دیگر به خوبی نمایان نموده است و در راستای جلب اعتماد دولت برای تقویت سرمایه و توان مالی خود قرار دارد.
عصارزاده افزود: بانک با تکیه بر ظرفیت‌های خود در مسیر خدمت رسانی هدفمند قرار دارد و با توجه به وجود امکانات شعبه ای و سرمایه انسانی حجم فعالیت های خود را افزایش خواهد داد .
وی با بیان این که بانک توسعه تعاون ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و صف خود را به طور مستمر و منظم در دستور کار قرار داده است افزود: نگهداشت نیروی انسانی و مراقبت بیشتر از این سرمایه ارزشمند سازمان امر بسیار مهمی است که روسای واحدهای صف باید به آن توجه جدی داشته باشند.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به اهمیت درآمدهای کارمزدی مناسب، حضور موثر در کسب و کارهای مختلف، رشد درآمدهای غیر مشاع و  افزایش حجم عملیات بانک خاطر نشان کرد : در فرآیند خلق محصول باید توجه به تبلیغات مناسب و بازخورد محصول داشته باشیم و همچنین در جهت  فروش محصولات و خدمات الکترونیک تلاش بیشتر شعب را شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه ارزش با فعالیت های گروهی خلق می شود اذعان کرد باید فاصله بین تصمیم تا اجرا  را کوتاه کنیم و به این منظور رویکرد فرآیندگرا و نتیجه‌گرا باید جایگزین بخشی‌نگری و وظیفه‌گرایی گردد 
عصارزاده با تاکید براهمیت اثربخشی فعالیتهای بانک خاطرنشان کرد: در نیمه دوم سال باید ضمن توجه به خدمات توسعه ای،  با برنامه ریزی و تلاش مضاعف به تقویت ترازنامه بانک کمک کنیم.×