بانک توسعه تعاون
جمعه، 30 فروردين 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

انتصابات جدید در بانک توسعه تعاون

طی احکام جداگانه‌ای مدیران جدید امور روابط عمومی و حوزه مدیریت، امور بین‌الملل، بازرسی بانک توسعه تعاون معرفی شدند.

به‌موجب این احکام آقایان سعید معادی به‌عنوان مشاور مدیرعامل و سرپرست امور روابط عمومی و حوزه مدیریت، فرشید طهمورثی به‌عنوان سرپرست امور بین‌الملل، محمدمهدی احمدی به‌عنوان سرپرست امور بازرسی معرفی گردیدند.
×