بانک توسعه تعاون
جمعه، 15 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

عناوین پژوهشی پایان نامه های دانشجویی

عناوین اولویت های پژوهشی پایان نامه های دانشجویی بانک توسعه تعاون در سال 1397

ردیف

عنوان پایان نامه

1

استراتژی تامین مالی در حوزه فین تک و استارتاپ ها

2

ارایه مدلی جهت اجرای فین تک و استارتاپ ها در حوزه مادی بانک

3

 توانمند سازی سرمایه های انسانی

4

بررسی رابطه عوامل رضایت شغلی و انگیزشی با تخلفات کارکنان

5

طراحی الگوی جبران خدمت، ویژه بانک توسعه تعاون

6

ارزیابی راهکاراهی موثر برکاهش بهای تمام شده خدمات و محصولات در بانک

7

عوامل موثر بر تجهیز منابع ارزان قمیت و ارائه الگوی مناسب

8

بررسی چگونگی فروش اموال تملیکی و مازاد

9

تحلیل راهکارهای افزایش درآمدهای کارمزدی در بانک توسعه تعاون

10

بررسی موانع وصول مطالبات و ارائه راهکارهای نوین و موثر وصول مطالبات

11

بکارگیری الگوهای اقتصادسنجی جهت محاسبه میزان نقدینگی مورد نیاز بانک و شاخص های موثر بر آن در دوره های زمانی مختلف

12

بررسی ضرورت بازاریابی دیجیتالی در بانک

13

بررسی الگوهای جذب و نگهداری مشتریان ارزنده بانک توسعه تعاون

14

شناسایی بازارهای نوظهور برای جذب منابع ارزان قیمت

15

ارائه چهارچوب های عملیاتی مورد نیاز جهت نظارت و پیشگیری از وقوع تخلف و ایجاد امنیت فردی و سازمانی

16

بررسی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیک بر میزان تخلفات کارکنان

17

ارزیابی اثر بخشی تبلیغات بانک

18

ارزیابی فرهنگ اخلاق حرفه ای و ارزشهای سازمانی در بانک توسعه تعاون
19

بهبود توسعه خدمات بانکداری الکترونیک در بانک توسعه تعاون

20

نوآوری و فناوری های جدید در حوزه بانکداری الکترونیک

21

بررسی وضعیت بهره وری در بانک توسعه تعاون و ارائه مدلی جهت ارتقاء بهره وری اعم حوزه های مدیریتی- مالی- سرمایه انسانی

22

ارائه الگوی عملیاتی برای ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و صف

23

بررسی میزان تاثیر اجرای برنامه های آموزشی بر بهره برداری کارکنان بانک

24

آسیب شناسی فعالیت های بین الملل و ارائه نقشه راه توسعه فعالیت های بین المللی در بانک توسعه تعاون

 

 
×