بانک توسعه تعاون
جمعه، 15 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

جدول سود سپرده
نوع سپرده ها نرخ سود علی الحساب
قرض الحسنه پس انداز بدون سود
قرض الحسنه جاری بدون سود
سپرده کوتاه مدت عادی روزشمار 10 درصد
سپرده کوتاه مدت ویژه 3 ماهه 12 درصد
سپرده کوتاه مدت وِیژه 6 ماهه 13 درصد
سپرده کوتاه مدت ویژه 9 ماهه  14 درصد
سپرده‌های بلند مدت یکساله 15 درصد

 
×