بانک توسعه تعاون
جمعه، 15 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

خدمات کارت

خدمات کارت:

تعاون کارت بانک توسعه تعاون جایگزینی مناسب برای پول نقد شماست، این کارت بر روی کلیه پایانه های بانکی عضو شبکه شتاب قابل استفاده می باشد. به منظور حفظ امنیت کارت، شماره ی محرمانه ای توسط بانک تولید، و صرفا در اختیار دارنده کارت گذارده می شود، که موجب شناسائی دارنده کارت توسط سامانه ی رایانه ای بانک خواهد شد.

مزایا:

  • امنیت بالا و کاهش ریسک فقدان یا سرقت پول فیزیکی
  • دسترسی آسان و شبانه روزی به وجه نقد
  • صرفه جویی در هزینه ها و افزایش سرعت و دقت در عملیات پولی
  • خرید آسان و مطمئن
  • امکان پیگیری اشتباه و سوء استفاده های احتمالی
  • کاهش چشمگیر استفاده از اسکناس
  • حفظ بهداشت عمومی
  • امکان صدور کارت مجدد و مسدودکردن کارت در صورت مفقود شدن یا سرقت کارت

انواع تعاون کارت:
×