ایران خودرو
کد شعبه 1715
آدرس تهران- جاده مخصوص کرج- بین کیلومتر 10 و 11- نبش خیابان 25- ساختمان پرشین صنعت
مسئول شعبه علی مسعودی
تلفن 21-44501617-44538966
فکس 44538918