پاسداران
کد شعبه 1718
آدرس خ پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه روبروی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
مسئول شعبه مهدیه شاکری نسب
تلفن 21-22887469-22853752
فکس 22841139