تهرانپارس
کد شعبه 1722
آدرس تهرانپارس نرسیده به فلکه سوم خیابان 192 غربی پلاک2
مسئول شعبه محمد قادری فر
تلفن 21-77728293-77728271
فکس 77729698