شهرقدس
کد شعبه 1730
آدرس بلوار 45 متری انقلاب - بلوار امام خمینی روبروی بانک ملی پلاک129
مسئول شعبه محسن میثمی
تلفن 21-46891290-46891219
فکس 46853064