بانک توسعه تعاون
جمعه، 15 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

تامین مالی ارزی

تامین مالی ارزی

 • منابع داخلی بانک

  بانک توسعه تعاون از محل منابع داخلی اقدام به تامین مالی می نماید.

 • منابع صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی ازفروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار ، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی فعالیت می نماید.

ویژگی ها

 • منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی شامل خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت می‌شود.
 • بازپرداخت تسهیلات استفاده شده به همان ارز دریافتی خواهد بود.
 • پرداخت تسهیلات در قالب اعتبار اسنادی میسر می باشد.

در حال حاضر بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از بانک های عامل صندوق توسعه ملی اقدام به اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع مذکور می نماید.

متقاضییان محترم پس از انجام مراحل زیر، جهت گشایش اعتبار اسنادی ارزی به امور بین الملل ( تلفن 51-27591350) مراجعه نمایند:

 • پذیرش و اولویت بندی طرح ها توسط دستگاههای اجرایی تخصصی در مرکز و شورای اشتغال و سرمایه گذاری در استان ها (مستقر در استانداری ها)
 • ارسال طرح به شعب بانک توسعه تعاون در تهران یا سایر استان های محل سکونت
 • کنترل مدارک و مستندات در چارچوب اساسنامه صندوق، قرارداد عاملیت و نظامنامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات و بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح در امور اعتباری
 • تصویب طرح و ارسال به صندوق توسعه ملی جهت تایید
 • پذیرش طرح توسط صندوق توسعه ملی و ارسال به بانک مرکزی ج.ا.ا جهت صدور مسدودی
 • اخذ تاییدیه مسدودی از بانک مرکزی و انعقاد قرارداد با متقاضی
 • اخذ وثایق کافی توسط شعبه 
 • مراجعه به امور بین الملل و گشایش اعتبار اسنادی ارزی

 

 • اعتبار خریدار

اعطای تسهیلات به خریداران یا کارفرمایان خارجی جهت خرید کالا و خدمات ایرانی در چارچوب قرارداد تامین مالی را اعتبار خریدار می‌نامند.

مراحل اجرایی جهت اعطای اعتبار خریدار

 • توافق اولیه فروشنده ایرانی با خریدار خارجی
 • ارائه درخواست فروشنده ایرانی به مدیریت امور اعتباری بانک توسعه تعاون
 • تصویب (یا رد) درخواست در کمیته اعتباری بانک توسعه تعاون
 • ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده ایرانی
 • مذاکره با طرف خارجی و نهایی نمودن شرایط تأمین مالی
 • امضای قرارداد تامین مالی فیمابین بانک توسعه تعاون و خریدار خارجی
 • اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)
 • ارائه مدارک و پرداخت وجوه مورد نیاز جهت اجرایی شدن قرارداد تامین مالی توسط طرف خارجی
 • ارسال کالا و ارائه خدمات توسط فروشنده ایرانی به خریدار خارجی
 • ارائه اسناد مطابق با شرایط قرارداد تامین مالی توسط فروشنده ایرانی به بانک توسعه تعاون جهت ارسال به خریدار خارجی
 • مطابقت اسناد با شرایط قرارداد تأمین مالی و اخذ تأییدیه مبنی بر تعهد پرداخت وجه در سررسید مقرر توسط خریدار خارجی
 • پرداخت وجه به فروشنده ایرانی توسط بانک توسعه تعاون از طرف خریدار خارجی
 • بازپرداخت تسهیلات در سررسید مقرر توسط طرف خارجی

 

 • بانک توسعه اسلامی:

بانک توسعه اسلامی یکی از موسسات مالی توسعه ای بین المللی و از نهادهای تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) می باشد که با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان کشورهای، در جده عربستان تأسیس گردید.

وام های بانک توسعه اسلامی عمدتاً برای توسعه کشاورزی، ساختن راه ها، توسعه مناطق روستایی، پروژه های آموزشی، گسترش بنادر، ایجاد فرودگاه، ایجاد کانال های آبیاری و ... تخصیص می یابند. این وام ها بدون بهره و تنها کارمزدی (حدود ۲ درصد) جهت جبران هزینه های اداری دریافت می شود.

بانک توسعه اسلامی علاوه بر تأمین مالی پروژه ها، اقدام به اعطای خطوط اعتباری به نهادهای توسعه ملی و بانک های اسلامی در کشورهای عضو، به ویژه جهت پیشبرد رشد و توسعه پروژه های با مقیاس کوچک و متوسط در بخش صنعت و کشاورزی و پروژه های زیربنایی می نماید.

 • متقاضیان محترم جهت استفاده ازتسهیلات کوتاه مدت از محل منابع بانک توسعه اسلامی می بایست تاییدیه امکان استفاده ازتسهیلات کوتاهمدت مزبور را از وزارت اموراقتصادی و دارایی - دفتر وام ها، مجامع وموسسات بین المللی، کسب و به بانک توسعه تعاونا رائه نمایند.

 

.×