بانک توسعه تعاون
جمعه، 30 شهريور 1397
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

بازرسی
لیست بازرسان سلامت اداری
ردیف نام و نام خانوادگی سمت محل خدمت شماره تماس
1 محمد ذوالفقاری مدیر امور بازرسی و ناظر ارشد ستاد 021-61032352
2 عبدالحمید حیدری بازرس و معاون اداره ستاد 021-61032359
3 مسعود شریفیان بازرس ستاد 021-61032352
4 ناصر اسدی بازرس آذربایجان شرقی 041-35567599
5 بهرام جودت بازرس آذربایجان غربی 044-33483907
6 قادر محمودی بازرس اردبیل 045-33466360
7 علیرضا باغبان درخت بازرس اصفهان 031-36260501
8 حسن عباسی بازرس ایلام 084-33381900
9 عبدالرحیم عرب زاده بازرس بوشهر 077-33543270
10 فرشاد حیدری بازرس و رئیس دایره بازرس ستادی 021-61032352
11 محسن زمانی فرادنبه بازرس چهار محال و بختیاری 038-32264810
12 مجتبی شاکری بازرس خراسان رضوی 051-32232410
13 رحیم قلاوند بازرس خوزستان 061-33730933
14 مهدی ریاحی خو بازرس سمنان 023-33321044
15 نجیب ستوده بازرس فارس 071-38207752
16 افشین نیکخواه بازرس قزوین 028-33358571
17 کوروش ذوالعلی بازرس کرمان 034-32230539
18 مهدی دانش پژو بازرس کرمانشاه 083-38257252
19 حسین سبحانی بازرس گلستان 017-32333805
20 عباس مسلمی بازرس مازندران 013-33131730
21 صادقی حسنوند بازرس اصفهان 066-33243307
22 محمدحسین حسینقلی نژاد بازرس مازندران 011-33112819
23 فتح اله توکلی بازرس استان مرکزی 086-33282444
24 محمدجواد دهقانی زاده بازرس یزد 035-36287098

 
×