بانک توسعه تعاون
جمعه، 15 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی : L/C
در حال حاضر بانک توسعه تعاون با اخذ مجوز های لازم از بانک مرکزی ج.ا.ا و با رعایت قوانین و مقررات بین المللی و مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی آمادگی ارائه خدمات بانکی در زمینه اعتبار اسنادی به شرح ذیل را دارد :
  • اعتبار اسنادی ارزی
  • اعتبار اسنادی داخلی ریالی
 
اعتبار اسنادی، تعهد غیر قابل برگشت بانک گشایش کننده به منظور پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار (فروشنده کالا و  خدمات) است، مشروط بر آنکه ذینفع اعتبار شرایط و مقررات مندرج در اعتباراسنادی را رعایت و اسناد لازم را در موعد معین جهت استفاده متقاضی اعتبار(خریدارکالا و خدمات) ارائه داده باشد.
 
مدارک لازم جهت گشایش اعتبار اسنادی ارزی :
مشتریان محترم بانک توسعه تعاون که متقاضی دریافت خدمات در زمینه اعتبار اسنادی می باشند ، می توانند با تکمیل فرمهای پیوست و تکمیل مدارک لازم  به کلیه شعب این بانک مراجعه نمایند . حداقل مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده به شرح ذیل می باشد :
  • کارت بازرگانی معتبر بنام متقاضی
  • اصل پیش فاکتور بنام متقاضی
  • تکمیل فرم " درخواست اولیه گشایش اعتبار / برات / حواله "
 
روند انجام اعتبار اسنادی:
مراجعه مشتری به سامانه ثبتارش و ثبت سفارش کالا به نام بانک توسعه تعاون.
تشکیل پرونده در شعب و ارجاع پرونده به دوایر ارزی استان ها یا واحد ارزی مرکز.
تخصیص ارز توسط بانک مرکزی ج.ا.ا (صدور گواهی ثبت آماری).  
 توجه 1: بانک مرکزی ج.ا.ا، با توجه به منابع خود، نوع کالا و تعداد مشتریان بانکها، طی چند روز الی چند ماه به مشتری ارز تخصیص داده و به بانک عامل اعلام می نماید.
 توجه 2: در صورتیکه در زمان گشایش اعتبار اسنادی پیش دریافت ماخوذه کمتر از مبلغ 100% معادل ریالی وجه اعتبار باشد. صدور مصوبه اعتباری الزامی می باشد. 
 تامین ارز/ معادل ریالی وجه اعتبار از سوی مشتری به میزان پیش دریافت.
 اخذ وثیقه به میزان 25 درصد جهت اعتبار اسنادی (تضمین جریمه عدم ارائه جواز سبز گمرکی مطابق) توسط شعب و اعلام مراتب به دوایر ارزی استان ها / واحد ارزی مرکز.
تکمیل پرونده و گشایش اعتبار توسط واحد ارزی مرکز.
پرداخت وجه اسناد دریافتی از سوی ذینفع در صورت مطابقت اسناد با شرایط اعتبار توسط واحد ارزی مرکز.
ارائه جواز سبز گمرکی کالا توسط مشتری، حداکثر 3 ماه پس از صدور مجوز ترخیص کالا، جهت رفع تعهد ارزی. 
 
همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفنهای امور بین الملل: 51-27591350 تماس حاصل فرمایید.×