بانک توسعه تعاون
جمعه، 15 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

مشارکت مدنی

مشارکت مدنی

مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع، طبق قرارداد.

عموما مشارکت مدنی در بخشهای تولیدی(صنعتی، معدنی، کشاورزی و مسکن)، بازرگانی(داخلی، صادرات و واردات) و خدماتی کاربرد دارد.

مشارکت مدنی از جمله تسهیلات کوتاه مدت بوده و می باید ظرف مدت یکسال خاتمه پذیرد و ظرف همین مدت قابل تسویه می باشد. در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی صورت می پذیرد حداکثر مدت سه سال می باشد.

مدارک مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات :

 • اشخاص حقیقی:

  • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
  •  جواز تأسیس، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری، پروانه بهداشت، یا سایر مجوزهای مرتبط با نوع فعالیت متقاضی که  از مراجع ذیصلاح  می بایست اخذ گردد
  • وضعیت تعهدات احتمالی متقاضی به بانک ها و موسسات اعتباری
 • اشخاص حقوقی:

  • اساسنامه، آگهی تأسیس درج شده در روزنامه رسمی کشور، اقامتگاه، مدت و موضوع فعالیت، اسامی مدیران و دارندگان حق امضاء
  • آخرین صورتجلسه مجمع عمومی شرکت، حدود و مدت اختیارات هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت
  • اصل و تصویر  شناسنامه و  کارت ملی هر یک از امضاداران شرکتبه انضمام مشخصات کامل و نشانی آنان
  • آخرین صورت اسامی اعضاء و یا سهامداران
  • ترازنامه و صورت حساب سود و زیان آخرین دوره مالی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد
  • تکمیل فرم های مربوطه
  •  ارائه طرح با توجیهات فنی، اقتصادی و مالی برای طرح های ایجادی، توسعه ای و تکمیلی
  • تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر محل اجرای طرح و یا فعالیت به نام متقاضی
  • ارائه پیش قرارداد یا پیش فاکتور، شامل مشخصات کامل کالا یا خدمات مورد نظر و بهای آن که ممهور به مهر فروشنده یا ارائه دهنده خدمات باشد
  •  گزارش کارشناس بانک 
  •  وضعیت تعهدات احتمالی متقاضی به بانک ها و موسسات اعتباری×