بانک توسعه تعاون
جمعه، 15 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

پیوند بانک مرکزی

سامانه پیوند بانک مرکزی

کلیه دارندگان کارتهای بانک توسعه تعاون که قصد استفاده از کارت‌های خود در بستر USSD بانک‌ها را دارند لازم است به منظور ایمن سازی استفاده از این بستر شماره کارت(های) مورد نظر و شماره موبایل خود را طبق روال ذیل در سامانه پیوند بانک مرکزی ج.ا.ا ثبت نمایند.

خدمت

توضیحات

   ثبت شماره کارت در سامانه پیوند 

  به منظور ثبت اولین شماره کارت در سامانه پیوند از این قسمت استفاده نمائید.

  ویرایش اطلاعات سامانه

 چنانچه پیشتر کارت خود را در سامانه ثبت نموده اید، می بایست برای افزودن  کارتهای جدید از صفحه ویرایش سامانه پیوند (منوی افزودن کارت جدید) استفاده نمائید.

  استعلام کارت در سامانه

  جهت استعلام کارت در سامانه پیوند از این قسمت استفاده نمایید.

 ×